قیمت طراحی لوگو یا هویت بصری توسط مجموعه ما بین ۳۰۰ الی ۹۰۰ هزار تومان می باشد.

 

در صورت تمایل لوگو به عنوان نشان تجاری (حقیقی یا حقوقی) برای شما ثبت می گردد.

 

 

تعرفه رسمی طراحی لوگو