از زلزله نترسید! شب با آرامش بخوابید!

 

۱.پس از نصب نرم افزار با لمس علامت زنگ قرمز رنگ و وارد شدن به قسمت Alarm Settings میزان حساسیت به لرزش را تعیین کنید.

۲.پس از تنظیم میزان حساسیت به لرزش با انتخاب گزینه Active Alarm وضعیت هشدار زلزله را فعال کنید.

 

هشدار نرم افزار در حالت خاموش بودن صفحه گوشی هم کار می کند