هزینه طراحی و اجرا لوگو یا هویت بصری بسته به نوع کار بین ۲۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان می باشد