مراحل طراحی لوگو

 • مذاکره و همفکری

  در ابتدا به بحث و گفتگو جهت یافتن آنچه شما از نشان یا لوگو خود می خواهید می نشینم

 • یکسان سازی دیدگاه ها

  برای شروع به طراحی ما نیاز داریم از دید شما به موضوع نگاه کنیم تا به آنچه شما می خواهید برسیم

 • شروع طراحی و ایده پردازی

  ایده پردازی ها آغاز می شود و چند طرح اولیه با توضیحات اینکه هر یک اگر باشد چه می شود به شما ارائه می دهیم

 • ارائه طرح های پیشنهادی

  پروژه تمام شده و در این مرحله جهت رفع نواقص احتمالی ارائه و در درسترس قرار می گیرد

 • طراحی نهایی لوگو انتخابی

  پس از انتخاب طرح نهایی از طرف شما پردازش گرافیکی و طراحی استاندارد و دقیق لوگو به صورت Vector و SVG آغاز می شود

 • ثبت لوگو به عنوان نشان تجاری

  لوگو در چند فایل طراحی گرافیکی بر روی فلش مموری به شما تحویل داده شده و در صورت تمایل در سامانه ثبت نشان های تجاری ثبت می شود