باشگاه ورزشی

طراحی سایت باشگاه ورزشی با استفاده از اضافه کردن امکانات و قابلیت های خاص و لازم برای باشگاه ورزشی تبدیل به سامانه تخصصی باشگاه بدنسازی می شود.

امکانات

  • ثبت نام آنلاین
  • پرداخت شهریه و بیمه آنلاین
  • دریافت برنامه ورزشی
  • فروشگاه آنلاین محصولات ورزشی
  • معرفی مربیان و رزومه کاری
  • تقویم روزهای باشگاه ورزشی
  • امکان ارسال آموزش های ورزشی

نمونه طراحی

نمونه یک

نمونه دو

نمونه سه

مدت زمان

مدت زمان طراحی و اجرا پروژه بسته به میزان امکانات حجم اطلاعات دریافتی از سوی کارفرما بین ۲۰ تا ۶۰ روز می باشد.

هزینه

هزینه طراحی و اجرا پروژه بسته به میزان امکانات حجم اطلاعات دریافتی از سوی کارفرما بین ۲ تا ۵ میلیون تومان می باشد.